Preloader
 

Vi hjälper dig i arbetet med GDPR

Vi arbetar för att underlätta för din verksamhet att tillmötesgå kraven från GDPR.

Mer...

Dags för GDPR?

Vi hjälper dig att få kontroll på vart ni befinner er, vart ni är på väg samt hur ni når dit. Vi skapar även ett antal dokument som ni behöver för efterlevnad av förordningen. Din organisation kommer att få möjlighet till riktad utbildning kring GDPR baserat på era behov.

Mer...

Kom igång med GDPR!

Vi har tagit fram ett verktyg för att ge möjligheterna till att börja tänka GDPR i ert dagliga arbete med hantering av personuppgifter. Vårt paket är anpassat för mindre företag, som inte är intresserade av de verktyg som innebär att man gör allt arbete på egen hand med hjälp av guider på internet. Vi erbjuder istället personlig handledning optimerad för att klara de av branschen identifierade grundkrav som finns för att uppfylla GDPR lagstiftningen.

Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR)?

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) BAKGRUND   Med GDPR antogs 2018 den mest omfattande privatlivslagstiftning till dagens datum - Allmänna dataskyddsförordningen. Lagstiftare och... Läs mer...
About Image

Våra Tjänster

Vårt mål är att finna kostnadseffektiva lösningar för det lilla företaget, som vill lägga fokus på sin kärnverksamhet.


Det är viktigt att skapa en dokumentation anpassad för ditt företag, vi hjälper dig igenom paragraferna för att upprätta de nödvändiga dokumenten, dokumentera den lagliga rätten för personuppgifter, d v s om det ska ske genom avtal, samtycke eller någon annan grund som lagkrav. Vi hjälper också till att ta fram registerförteckning och de nödvändiga…

Mer...

Vi erbjuder en extern samtyckesdatabas, så att inte ditt företag behöver investera i ny utveckling av ditt företags affärssystem.

Mer...

Vi erbjuder en webbaserad kurs i GDPR som ger hela företaget bättre förståelse för GDPR och konkreta tips på vad man skall tänka på. Vill man som företag arbeta proaktivt med nya personuppgiftslagen så behöver utbilda sina anställda om hur man hanterar personuppgifter.

Mer...

Vi tillhandahåller ett dataskyddsombud som stödjer organisationen, samverkar med befintliga processer, deltar i säkerhetsarbetet från början för att du ska uppfylla de krav som finns idag och imorgon. Arbetsuppgifter Dataskyddsombudet tillser att verksamheten tillmötesgår de lagar och förordningar som gäller inom dataskyddsområdet. •Kontaktperson mot datainspektionen samt för kunder/registrerade individer •Agerar rådgivare och ger stöd inom…

Mer...

Vilka är vi!