Preloader
 

Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR)?

Home / Vad är Dataskyddsförordningen (GDPR)?

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)

BAKGRUND

 

Med GDPR antogs 2018 den mest omfattande privatlivslagstiftning till dagens datum – Allmänna dataskyddsförordningen. Lagstiftare och medborgare i Europeiska unionen (EU) har varit starkt skyddande för personuppgifter och integritet(PUL) i åratal, men med GDPR blir kraven ännu tuffare.

Den digitala tidsåldern, med nya teknologier som cloud computing och Internet of Things(IoT) har inneburit att man ackumulerar personuppgifter i större utsträckning.

SYFTE GDPR

GDPR ger varje EU-medborgare rätten att veta och bestämma hur personuppgifter är används, lagras, skyddas, överförs och raderas. Individer har rätt till att begränsa vidare bearbetning och begära att alla uppgifter raderas (“rätten att vara bortglömda”).

Under GDPR måste du kunna bevisa att du vet var personuppgifter är – och är inte – över alla dina system och branscher. Du behöver veta vem som har åtkomst till data, liksom när och hur de gör det. Du måste noggrant skydda dig mot överträdelser.

En organisation som inte följer GDPR kan bötfällas upp till 4 procent av deras årliga intäkter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter.

Ett organisationsnummer är en personuppgift om det handlar om en enskild firma. Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift.

I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person.

För dig som vill läsa mer

Förordningstexten översatt till Svenska i sin helhet.

Snabbtest på verksamt.se

EU Kommissionens information (Eng)