Preloader
 

Dokumentation

Home / Dokumentation

Det är viktigt att skapa en dokumentation anpassad för ditt företag, vi hjälper dig igenom paragraferna för att upprätta de nödvändiga dokumenten, dokumentera den lagliga rätten för personuppgifter, d v s om det ska ske genom avtal, samtycke eller någon annan grund som lagkrav.

Vi hjälper också till att ta fram registerförteckning och de nödvändiga policys som krävs för din verksamhet, som Informationssäkerhetspolicy och Integritetspolicy(Privacy Policy)

.