Preloader
 

Dataskyddsombud

Home / Dataskyddsombud
Vi tillhandahåller ett dataskyddsombud som stödjer organisationen, samverkar med befintliga processer, deltar i säkerhetsarbetet från början för att du ska uppfylla de krav som finns idag och imorgon.

Arbetsuppgifter

Dataskyddsombudet tillser att verksamheten tillmötesgår de lagar och förordningar som gäller inom dataskyddsområdet.

•Kontaktperson mot datainspektionen samt för kunder/registrerade individer
•Agerar rådgivare och ger stöd inom organisationen gällande dataskydds- och integritets-frågor
•Löpande granskar efterlevnad av GDPR inom organisationen och rapporterar till ledningen
•Löpande utbildar personal
•Inhämtar relevant juridisk expertis vid behov

Resultat

Din verksamhet får stöd att efterleva gällande och kommande dataskyddslagstiftning samt att du får en exklusiv resurs till verksamheten.

Avsnitt 4, artikel 37 av kommande GDPR ställer krav på personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde att utse ett dataskyddsombud om behandling av personliga uppgifter sker i förekommande fall med exempel på verksamheter.

Även om du inte faller inom ramen för att ha kravet att ha en DPO, så är det ändå en god ide att ha en extern person som hjälper till med GDPR-efterlevnad över tid. Att ha en extern DPO är bra eftersom det ger dig specialisthjälp utan stora investeringar i vare sig tid eller personal.